Inför Stämman

Här anslås relevanta dokument inför årsstämman.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 15 juni.

årsmöte i Gåsö Kapell lördag 17 juli 2021 kl 11:00