Inför Stämman

Här anslås relevanta dokument inför årsstämman.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 15 juni.

årsmöte i Gåsö Kapell söndag 28 juli 2019 kl 10:00