Gåsö viltvårdsområdesförening (GVVF)

styrelse

ORDFÖRANDE
Lennart Ramberg
070-895 8460

KASSÖR
Fredrik Cullberg
070-881 1174

JAKT & VILTANSVARIG
Niklas Hansson
0303-74 9905
070-735 4834

LEDAMÖTER
Krister Tham
070-379 1065

Gustav Ramberg
070-557 6203 

VALBEREDNING
Arne Flodin
073-500 8930

REVISOR
Peter af Klercker
070-743 0653

Ytterligare information

MAIL: Klicka direkt på den person du vill nå eller skicka till hela styrelsen här.

ORGANISATIONSNUMMER: 802427-2950
PLUSGIRO: 290833-3

POSTADRESS
Gåsö Viltvårdsområdesförening
c/o Lennart Ramberg
Storskogsvägen 15
167 65 Bromma