Gåsö Samfällighetsförening

Samfälligheten ansvarar för Gåsös infrastruktur - samfälld mark, hamn, sopor, brandskydd, vägar & belysning m.m.

Jonas Wilhelmsson besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email: jonas.wilhelmsson@ericsson.com
Tel: 070-655 1321

Avgifter betalas till till Samfällighetens Plusgiro 4309845-8
Organisationsnummer: 717903-4512

FAKTURERINGSADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
MG2 Redovisning & Konsult AB
Kilbäcksgatan 15
451 30 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Jonas Wilhelmsson
Triangelstigen 3
436 42 Askim