Byggande på Gåsö

ALLMÄNT
Byggande på Gåsö innebär hänsynstagande till varandra. Vi bor ibland trångt och vi förväntar oss att vår tillvaro på Gåsö ska vara skön och avkopplande. Om vi alla visar hänsyn undviker vi onödig friktion.

För att underlätta för oss alla bör Du tänka på att informera Dina grannar och berörda markägare om Du har för avsikt att vidta några yttre ombyggnader, tillbyggnader eller kompletterande byggnader som förråd och gäststugor. När Du tagit kontakt med Dina grannar bör Du också informera Styrelsen. Styrelsen kan vid behov behöva fatta beslut i ärendet.

Byggande är ofta förknippat med upplag av olika slag och detta bör Du tänka på då Du informerar grannar och styrelse. Om Du behöver slänga eller forsla bort skrymmande mängder material måste Du själv sörja för det, exempelvis genom att beställa egen container. De containers för grovsopor som Samfälligheten administrerar kan inte överutnyttjas av enskilda byggprojekt.

Visst byggande är förknippat med bygglov och det hanteras av kommunen. Kommunen efterfrågar sk sakägare vad de tycker, dvs grannar och markägande. Om alla är informerade så underlättar detta processen för kommunen.

Större projekt bör i möjligaste mån förläggas utanför semestertid. Många projekt gör vi emellertid själva under vår ledighet med många som vistas på Gåsö då är det extra viktigt att vi visar våra grannar hänsyn.
Styrelsen 2011-06-21