Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

Här är underlaget för den ansökan som är inskickad för Hotellet/ Solpallen.


 

Läs hela inlägget »

Här är samlad info kring ärendet Gåsö 1:19.
 

Läs hela inlägget »
Familjen Zetterquist har ansökt om bygglov för att ersätta ett fönster med en dörr. Familjerna Fremont, Sven Sahlin, Ramberg, Daun och Zechmaister/Boltenstern är tillfrågade och samtliga har sagt ja.
Kommunen har beviljat bygglov enligt bifogade handlingar.
Läs hela inlägget »
Frida och Davik Karlén har beviljats bygglov av berörda myndigheter i detta ärende. De meddelar:

"Vi har fått bygglov på nybyggnation av Gåsö 324. Vår förhoppning är att bygget ska genomföras under våren 2018 och vara klart till sommaren men det är inte fastställt idag. Transporter av material kommer att genomföras med helikopter varvid vi i förväg vill be om ursäkt för eventuella störningar men hoppas på er förståelse.
 
Bifogat ser ni fasadritningar och situationsplan för byggnationen.

Med Vänliga Hälsningar
Frida och David Karlén"
Läs hela inlägget »
Bengt Sahlin - Ansökan om förhandsbesked avseende enbostadshus på tilltänkt avstyckning.
 
Läs hela inlägget »
Familjen Tham har inkommit med nytt bygglovsärende efter att den uppförda byggnaden kopplat till bevlijat bygglov 2014 avvikit för mycket från ritningarna på vilka ursprungligt bygglov beviljats.
Läs hela inlägget »
Uppdaterat 21 februari 2017:
Fam Ingemarsdotter-Fredriksson avser att renovera Höjden, hus 128  i tre steg. Endast steg 2 & 3 är kräver bygglov, vilket beviljats i februari 2017 enligt nedan. Byggstart är planerad till mars 2017, vilket kommer att innebära transport med helikopter.

Barbro och Ola skriver:
"Vi vill passa på att i förväg be om ursäkt för eventuellt störande helikoptertransporter som vi hoppas blir så få som möjligt under fredagen 31/3 och kanske veckan därpå"
Läs hela inlägget »
Fam Ramberg skriver:
Bästa Gåsö-grannar!
Efter att ha kånkat ved och vatten till bastun i Vaboa har vi tänkt stegra bekvämligheten med en alldeles egen, elektrisk därtill, på översta våningen. Det är allmänt sett lite trångt under takstolarna där, så vi tänkte glasa in balkongen som vätter mot öster för att kunna sitta där med infravärme, badrock & öl. Vi har tittat på många alternativ för glas ihop med en göteborgsarkitekt, Kasper Lennquist på Inobi, och kommit fram till att det mest stillfulla vore punschverandestuket, med små rutor i spröjs.

Vi skulle också gärna bygga en balkong symmetriskt på västra sidan, fast med mycket mindre tak, eftersom alla andra platser hamnar i skugga på sommarkvällarna.
Läs hela inlägget »
Ulrika Laurin meddelar följande planer för byggnad 358:
Jag vill informera Samfällighetsföreningen om att jag håller på att planera för renovering och ombyggnad av byggnad 358, det ”grå huset”. Jag hoppas att hinna med arbetet under vintern och våren.
 > Se skiss här
 
Skillnader mot befintligt utseende är:
  • Utbyggnad norrut: pulpettak ersätts av sadeltak.
  • Entredörrar och fönsters placering och utseende ändras
  • Utbyggnad österut med balkong rivs och ersätts av en altan.
  • Utanpåliggande trapphus ersätts med nytt liknande trapphus
  • Huset får ny färgsättning, ljusa färger i traditionell stil

Trädgårdsbod
Jag skulle vilja placera en trädgårdsbod i hörnet av gräsmattan bakom grå huset mot byggnad 361. Jag vet inte om jag behöver be Samfällighetsföreningen om lov att göra detta men vill lyfta frågan här. Jag har bifogat en karta över Lunnevik med föreslaget läge på boden. Jag och ägarna till byggnad 361 och 360, Madeleine och Samuel Wallenstam, diskuterar att dela på denna bod.
 > Se karta här
 
Läs hela inlägget »
Lotta Rosengren, om / utbyggnad, lyft av takkupa fastighet.
Se ritningar nedan:
=> Situationsplan
=> Befintlig plan
=> Blivande plan
=> Befintliga fasader
=> Blivande fasader
Läs hela inlägget »