EL På Gåsö

Här samlar vi all information om el - i en blog för att enkelt kunna hålla historisk överblick.
Som de flesta vet har Vattenfall genomfört sin planerade ombyggnad av elnätet under senhösten och vintern. Dragningen utgår från Lunnevik där ett nytt transformatorhus är byggt i den östra kanten av ängen. Arbetet har inneburit en stor åverkan i samband med schaktningen av stigen från Lunnevik fram till och med den del av stigen som möter berghällarna på väg till Bunnäskilen. Återställandet har påbörjats i veckan (se bifogade bilder) i samråd med företrädare från Gåsö Samfällighetsförening och andra berörda.
Själva ombyggnaden har gått utan tekniska missöden vilket innebär att målsättningen med entreprenaden uppfyllts.

Mer bilder finns här
Läs hela inlägget »
En park med 400 vågkraftverk hade planerats vid vågkraftprojektet utanför Lysekil. Men så blir det nog inte, enligt finansiärerna Energimyndigheten och Fortum.

Läs mer
> Ny Teknik 6 mars 2017
> Ny Teknik 8 februari  2017
Läs hela inlägget »

VATTENFALL vill ju lägga ny kabel under fjorden till Gåsö.

Samtidigt testar konkurrenten e on ett helt nytt grepp på Åstön utanför Timrå - ett lokalt mikronät för 200 invånare. Helt självförsörjande och baserat på förnybar energi.

VARFÖR inte även på Gåsö??

Uppmärksamheten är stor; ett axplock nedan:
http://www.svd.se/svenska-orten-blir-helt-sjalvsforsorjande
http://www.nyteknik.se/nyheter/svensk-o-far-nat-for-200-personer-6336234
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/aston-sjalvforsorjande
http://www.st.nu/medelpad/timra/aston-valdes-till-unikt-testprojekt-for-fornybar-energi

Läs hela inlägget »