EL På Gåsö

Här samlar vi all information om el - i en blog för att enkelt kunna hålla historisk överblick.

Företaget Seabased, som utvecklar teknik för att utvinna el ur vågkraft, lämnar verksamheten i Lysekil.
 

Flera faktorer har bidragit till nedläggningsbeslutet, enligt företaget. Generatorerna kan inte längre tillverkas i Lysekil på grund av att företaget inte kan måla eller svetsa i anläggningen. Dessutom saknas tillgång till en djup hamn.

Läs mer
> Ny Teknik 18 januari 2019

Läs hela inlägget »
Som de flesta vet har Vattenfall genomfört sin planerade ombyggnad av elnätet under senhösten och vintern. Dragningen utgår från Lunnevik där ett nytt transformatorhus är byggt i den östra kanten av ängen. Arbetet har inneburit en stor åverkan i samband med schaktningen av stigen från Lunnevik fram till och med den del av stigen som möter berghällarna på väg till Bunnäskilen. Återställandet har påbörjats i veckan (se bifogade bilder) i samråd med företrädare från Gåsö Samfällighetsförening och andra berörda.
Själva ombyggnaden har gått utan tekniska missöden vilket innebär att målsättningen med entreprenaden uppfyllts.

Mer bilder finns här
Läs hela inlägget »
En park med 400 vågkraftverk hade planerats vid vågkraftprojektet utanför Lysekil. Men så blir det nog inte, enligt finansiärerna Energimyndigheten och Fortum.

Läs mer
> Ny Teknik 6 mars 2017
> Ny Teknik 8 februari  2017
Läs hela inlägget »