Gåsö Hamn

Gåsös hamn fick sin nuvarande utformning sommaren 2008 efter många års diskussioner & otaliga lösningsförslag.
Befintliga fasta bryggor kompletteras med pontoner för att erbjuda fler båtplatser samt ge skydd i den inre hamnen.

Gåsö hamn innefattar ett 60-tal fasta båtplatser plus reserv- och gästplatser.
> GÅSÖBOR kan teckna fast båtplats eller hyra per vecka / sommar
> BESÖKANDE bereds plats i gästhamnen.

Kontakta hamnkapten Martin Cullberg, 076-511 22 33 för aktuell information.
Tillgång avhängigt båtstorlek och platssituation. Priser finns listade här.

Stockeviks hamnkapten nås på 010-455 12 78 och 076-780 8178 samt hamnkapten at stockevik punkt se

GÄSTHAMN
 > 150 kr / dygn betalas med Swish 123 690 86 44, Plusgiro 4309845-8
eller kontant i posthuset. Båtnamn och datum i infofältet tack. 

Förtöj båten så att med sträckta tampar, fören hamnar 30 - 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det
absolut inte går att dra in den ända in till bryggan! Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna. Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan.

Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen.

Använd lämpliga fendrar på båtens båda sidor. Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom. Bäst är att sätta fast fendrarna längs med bommarna.

Beroende på båtens längd i förhållande till bommarna - om bommarna är längre än båten - kan något av alternativen 2 eller 3 användas. Klicka på bilden för att se även dessa alternativ!
 
Läs hela inlägget »
Gåsö förfogar över totalt 3 platser i Stockeviks hamn. Klicka på bilden för att se placering. Platserna får nyttjas tillfälligt, främst för i- och urlastning samt kortare ärenden, dock inte längre än 2 timmar!

Den rödmarkerade platsen nyttjas för upp- och iläggning av båtar via kran. Denna kan användas för kortare stopp under tiden 15 april – 15 september och då max 15 min eller med bemanning i båten för att snabbt kunna flytta densamma.

Nya skyltar för att tydligt markera detta är på plats sedan vårsäsongen 2018.
Läs hela inlägget »
Hamnkaptenen i Stockevik ber samtliga båtförare att respektera gällande fartgränser.

5 knop i den yttre hamnen, även vid utfart. 3 knop i den inre.
Klicka på bilden för förstoring.
Läs hela inlägget »