Posthanteringen

Ansvarig är: Ulrika Laurin
Mobiltelefon: 070-585 0857

Posten delas ut under juli månad.

Adress för post till Gåsö är:
Namn
Husnummer
451 79 Grundsund.

Husnummer finns att hitta i Gåsöguidens telefonregister som du laddar ner som en pdf här.

Övrig tid kan posten hämtas på ICA i Grundsund.