Posthanteringen

Ansvarig är: Niklas Petersson
Mobiltelefon: 0734-207753

Jobba som brevbärare i sommar?
Vi söker dig som är 13 till 20 år och som vill ta ansvar för posten på Gåsö i sommar. Dina uppgifter består av att hämta posten på ICA i Grundsund prick kl 13 varje dag med egen båt och att därefter sortera posten i respektive fack i Posthuset. Du kan söka för minst en veckas jobb eller för en längre period. Skicka din intresseanmälan till Niklas.Petersson2@inter.ikea.com där du också anger vilka veckor du kan jobba. Vi planerar post service vecka 25-31.

Adress för post till Gåsö är:
Namn
Husnummer
451 79 Grundsund.

Husnummer finns att hitta i Gåsöguidens telefonregister som du laddar ner som en pdf här.

Övrig tid kan posten hämtas på ICA i Grundsund.