Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

V 2                Mitten av januari
V 20              Mitten av maj
V 25              Innan fredagens midsommarafton + grovcontainer
V 26
V 28              + vitvarucontainer
V 29
V 30
V 31              + grovcontainer
V 32
V 33
V 38              (mitten av September)
V 44              (mitten Oktober)
 
Vårt sop-arrangemang kostar oss nästan 300.000 kr om året. En kostnad som vi alla på Gåsö betalar tillsammans. Den största delen av kostnaden kommer från färjetransporterna. Det är därför viktigt att vi försöker hålla nere antalet tömningar samt att vi alltid försöker dela på transporterna med Kornöarna.
Vi har nu i samråd med Kornöarna bokat 12 gemensamma hämtningar enligt ovan. Vi kommer att ”avropa” veckorna 27 och 34 om det visar sig att containrarna blir fulla (om möjligt tillsammans med Kornöarna). Vi klarade oss utan dessa två under 2020 så låt oss försöka det även i år.
2019 och tidigare hade vi även en tömning och utsättning av grovcontainer i samband med påsken. Kornöarna behöver ingen tömning vid påsk. Idag har vi alltid två containrar mot tidigare bara en stående på Gåsö. Vi har därför bestämt att före påsken försöka undvika en tömning och i och med detta kommer vi inte heller sätta ut en grovcontainer under påsken.   
Vi håller nere kostnaderna genom att samordna hämtningarna med Lilla Kornö och Gåsö. Det är därför mycket viktigt att ingen på eget bevåg tar kontakt med vårt sopbolag. Om containerna börjar bli fulla eller vid andra sop-problem, ring istället Ola Elmqvist (0733-362886).

Tänk även på att om du komposterar så minskar vi miljöpåverkan och i längden även våra sopkostnader.

Läs hela inlägget »
Vad gäller den gemensamma komposten (placerad på samma ställe där de bruna kärlen för matavfall stått de senaste somrarna) ber vi alla att hjälpa till!

Följande enkla rutin medför att vi slipper lukt och ohyra (närmsta grannar har meddelat att det nu luktar förfärligt):
  1. Vrid upp locket, moturs
  2. Töm matavfall i tunnan, släng inte ned eventuella bruna påsar
  3. Rör om med plaststaven så att allt innehåll i komposten vältas
  4. Häll på strö som finns i den svarta byttan bredvid komposten. Först lite av ströet i den mindre påsen, sedan det grövre, så att toppskiktet täcks
  5. Skruva på locket, medurs, ordentligt. Kontrollera att ingen av lockets ”flärpar” går att lyfta.
Nya strösäckar finns inne i posthuset. Om innehållet i den svarta byttan tar slut, vänligen fyll på med nytt och meddela oss när även reservpåsarna är slut.

Styrelsen försöker titta till komposten men är inte alltid på plats så det vore mycket uppskattat om vi alla kan hjälpas åt att hålla den i presentabelt skick. Ett flertal familjer på Gåsö har redan lång erfarenhet av kompostering, bl.a. Francke / Tengroth, Tham, Haeger / Panget.
Läs hela inlägget »
12 mars 2018 får anses vara historisk! I dag har vi efter nästan tre års våndor och diskussioner tecknat avtal med Rambo och Västtransport för sophantering på Gåsö, Lilla och Stora Kornö..

Win-win för alla inblandade och fantastiskt tillfredsställande att all tid som plöjts ned i processen burit frukt. Ett stort tack till alla medverkande!

Lysekilsposten, som publicerat ett antal kritiska artiklar under resans gång,  var med under signeringen för att dokumentera ett positivt avslut.

Nu börjar det roliga - att implementera en modern avfallshantering som vi "äger" och själva påverkar till det bättre!

www.lysekilsposten.se/artikel/sopkonflikten-med-oborna-ar-over/
Läs hela inlägget »