Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.
12 mars 2018 får anses vara historisk! I dag har vi efter nästan tre års våndor och diskussioner tecknat avtal med Rambo och Västtransport för sophantering på Gåsö, Lilla och Stora Kornö..

Win-win för alla inblandade och fantastiskt tillfredsställande att all tid som plöjts ned i processen burit frukt. Ett stort tack till alla medverkande!

Lysekilsposten, som publicerat ett antal kritiska artiklar under resans gång,  var med under signeringen för att dokumentera ett positivt avslut.

Nu börjar det roliga - att implementera en modern avfallshantering som vi "äger" och själva påverkar till det bättre!

www.lysekilsposten.se/artikel/sopkonflikten-med-oborna-ar-over/
Läs hela inlägget »
Vi har i skrivande stund fått in ca hälften av alla fullmakter. Utan en full uppslutning av alla sop-abonnenter kommer vi inte att kunna skriva avtal med Rambo i tid för övergång till den nya lösning vi tagit fram.

Därför ber vi att de som ännu inte skickat in en fullmakt gör så med vändande post (deadline är 1 februari 2018). För tydlighets skull publiceras ånyo själva fullmakten samt information om hur sophanteringen är tänkt att fungera fr.o.m 1 april 2018.

Alternativet till vår föreslagna lösning är att all sophantering på Gåsö upphör och att var och en tar med sig soporna till fastlandet - till en något lägre kostnad (2.800 kr per år).
 
Läs hela inlägget »

Detta maratonämne är nu vid målsnöret. Som de flesta vet upphör Rambo med nuvarande sophämtning 1 april 2018. Deras förslag till lösning är att alla gåsöbor tar med sig sopor till fastlandet och sorterar vid av Rambo anvisad sopstation.

Som de flesta också vet har Gåsö tillsammans med Stora och Lilla Kornö jobbat på att hitta en alternativ lösning, varvid öarna med kommunens goda minne tar över ansvaret för sophämtning på respektive ö. Turerna och uppläggen i frågan har varit många, och vi har valt att inte publicera alla möjliga förslag som varit uppe för granskning. Därav det stora tidsgapet från senaste inlägget här.

De goda nyheterna är att vid mötet med Rambo och transportören i går klubbades en principöverenskommelse.

Nedan finns två bilagor; en som förklarar hur sophanteringen är tänkt att fungera samt en fullmakt som varje sop-abonnent måste underteckna och returnera till samfällighetens styrelse senast 1 februari 2018. Bägge bilagorna finns i två format - word och pdf. Fullmakt kan antingen skickas via vanlig post eller scannas / fotograferas och skickas via e-mail (adress är angiven längst ned på fullmakten).

Läs hela inlägget »