Samfällighetens Styrelse

ORDFÖRANDE, SAMVERKAN, IT/WEB
Jonas Wilhelmsson
070-655 1321

VICE ORDFÖRANDE, VA
Björn Salomonson
076-015 4415

SEKRETERARE, POST
Ulrika Laurin
070-585 0857

KASSÖR
Michael Francke
070-373 9795

VÄG, BELYSNING, SOPHANTERING
Ola Elmqvist
073-336 2886

HAMNAR, TILLÄGGSPLATSER FASTLAND
Jens Fahlén
073-987 8100

KAPELLMÄSTARINNA, KLOCKSTAPEL, KYRKOGÅRD
Lisa Haeger
073-322 1153

BYGGNADER, BRANDSKYDD
Lukas Welander
076-649 8570

NATURVÅRD, MARKFÖRVALTNING, ÖAR
Göran Fredriksson
070-776 2060

SUPPORTFUNKTIONER (utanför styrelsen)
REVISOR
Stefan Daun

HAMNKAPTEN
Martin Cullberg
076-511 22 33

Ytterligare information

MAIL: Klicka direkt på den person du vill nå eller skicka till hela styrelsen här.

ORGANISATIONSNUMMER: 717903-4512
PLUSGIRO: 4309845-8

FAKTURERINGSADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
MG2 Redovisning & Konsult AB
Kilbäcksgatan 15
451 30 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Jonas Wilhelmsson
Triangelstigen 3
436 42 Askim