Samfällighetens Styrelse

ORDFÖRANDE, SAMVERKAN, IT/WEB
Lisa Haeger
073-322 1153

VICE ORDFÖRANDE, KASSÖR
Karin Sundh
073-207 7238

SEKRETERARE, POST
Niklas Peterson

VATTEN & AVLOPP
Helen Carlström
070-266 7630

VÄG, BELYSNING, SOPHANTERING
Ola Elmqvist
073-336 2886

HAMNAR, TILLÄGGSPLATSER FASTLAND
Jens Fahlén
0705512676

KAPELLMÄSTARINNA,  KYRKOGÅRD, BYGGNADER
Anna Beckman

BRANDSKYDD
Lukas Welander
076-649 8570

NATURVÅRD, MARKFÖRVALTNING, ÖAR
Göran Fredriksson
070-776 2060

STADGAR, SAMFÄLLIGHETENS MANDAT M.M.
Kerstin Ingemarsdotter Lindblad
070-656 8439

SUPPORTFUNKTIONER (utanför styrelsen)
REVISOR
Stefan Daun

HAMNKAPTEN
Martin Cullberg
076-511 22 33

Ytterligare information

MAIL: Klicka direkt på den person du vill nå eller skicka till hela styrelsen här.

ORGANISATIONSNUMMER: 717903-4512
PLUSGIRO: 4309845-8

FAKTURERINGSADRESS
Samfällighetsföreningen Gåsö
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31  UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Samfällighetsförening
c/o Lisa Haeger 
Fässbergsgatan 63e
43169 Mölndal